UI/UX dizajn

GLOBAL DIZAJN USLUGE

UI/UX dizajn: Vaš put do uspeha na internetu

U današnjem digitalnom svetu, korisničko iskustvo (UX) je od presudnog značaja za uspeh bilo kog proizvoda ili usluge. UX dizajn je proces kreiranja proizvoda ili usluge koji su intuitivni, udobni za korišćenje i koji ispunjavaju potrebe korisnika.

UI dizajn, odnosno dizajn korisničkog interfejsa, odnosi se na vizuelni aspekt proizvoda ili usluge. UI dizajneri se bave stvarima kao što su raspored elemenata, boje, fontovi i ikone.

UX dizajneri, s druge strane, se bave korisničkim iskustvom u celini. Oni istražuju potrebe i želje korisnika, testiraju proizvode ili usluge i vrše izmene kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo.

 

Zašto je UX dizajn važan?

UX dizajn je važan iz nekoliko razloga:

  • Poboljšava zadovoljstvo korisnika. Kada korisnici imaju pozitivno korisničko iskustvo, oni su skloniji da koriste proizvod ili uslugu duže vreme i da je preporuče drugima.
  • Povećava konverziju. UX dizajn može pomoći da se poveća broj korisnika koji izvrše željeni zadatak, kao što je kupovina proizvoda, registracija na sajt ili prijava za uslugu.
  • Smanjuje troškove. UX dizajn može pomoći da se smanje troškovi korisničke podrške i reklame, jer korisnici imaju manje potrebe za pomoćju ili objašnjenjem.
ui ux dizajn

Kako radi UX dizajn?

Proces UX dizajna se sastoji od nekoliko faza:

  • Istraživanje. U ovoj fazi UX dizajneri istražuju potrebe i želje korisnika. To može uključivati ​​ankete, intervjue, testiranje korisnika i analiza podataka.
  • Konceptualno projektovanje. U ovoj fazi UX dizajneri stvaraju koncepte za proizvod ili uslugu. To može uključivati ​​skice, prototipove i simulacije.
  • Testiranje. U ovoj fazi UX dizajneri testiraju koncepte sa korisnicima kako bi se utvrdilo da li su intuitivni i udobni za korišćenje.
  • Implementacija. U ovoj fazi UX dizajneri implementiraju koncepte u konačni proizvod ili uslugu.

 

Kako vam možemo pomoći?

Global dizajn je firma koja se bavi UI/UX dizajnom. Imamo iskustvo u dizajniranju proizvoda i usluga iz različitih oblasti, uključujući e-commerce, obrazovanje, finansije i zabavu. Naš tim iskusnih UX dizajnera ima razumevanja za vaše potrebe i ciljeve i može vam pomoći da stvorite proizvod ili uslugu koji će biti uspešan.

Ako želite da saznate više o tome kako vam možemo pomoći, kontaktirajte nas.

Blog